Banki Muzyki DJART

Bank Muzyki DJART to 3 biblioteki muzyczne Manhattan Production Music z Nowego Jorku. Kilka tysięcy podkładów muzycznych, które po uzyskaniu licencji możesz wykorzystać do produkcji reklam, filmów, prezentacji multimedialnych, gier itp.

Valid HTML 4.01 Transitional

Licencja na banki muzyki.

Udzielamy:
- licencji na synchronizację (montaż) podkładów muzycznych z wszelkiego typu dziełami audiowizualanymi (studia reklamowe, montażowe, filmowe, produkcyjne, stacje radiowe i telewizyjne, portale internetowe).
- licencji praw mechanicznych - powielanie wykorzystanych podkładów muzycznych na nośnikach CD i DVD (prezentacje, filmy, gry). Licencja udzielana jest bezpośrednio, nie ma koniecznośći odprowadzania dodatkowych opłat do ZAIKSU.
- licencji na publiczne odtwarzanie wykorzystanych podkładów muzycznych (radio, telweizja, internet, centra handlowe).
Preferujemy 2 metody udzielania licencji:
1) Licencja roczna - uzyskujesz na bardzo atrakcyjnych warunkach prawo synchronizacji (montażu) określonej ilości podkładów muzycznych z naszego banku muzyki w okresie roku. Materiały audiowizualne wyprodukowane w trakcie trwania licencji mogą być następnie bezterminowo publicznie odtwarzane (radio,tv,internet). Powielenie wyprodukowanych materiałów audiowizualnych na nośnikach CD i DVD wymaga uzyskania bezpośrednio u nas dodatkowej licencji praw mechanicznych. Oczywiście możesz co roku odnowiać licencję.
2) Licencja ""Od projektu"" - określasz konkretnie ile i które podkłady muzyczne chcesz wykorzystać do konkretnego projektu. Uzyskujesz prawo wykorzystania tych podkładów muzycznych w konkretnym projekcie multimedialnym, wraz z prawem ich publicznego odtwarzania. Podobnie jak w przypadku licencji rocznej - powielenie wyprodukowanych materiałów audiowizualnych w danym projekcie na nośnikach CD i DVD wymaga uzyskania bezpośrednio u nas dodatkowej licencji praw mechanicznych.